www.patientundervisning.ssk - En litteraturstudie om vilka

4871

Översikt - Vårdhandboken

patientundervisning till patienter och närstående. Svensk sjuksköterskeförening har utvecklat och antagit tio riktlinjer för bedömning av smärta, patientundervisning och komplementär smärtbehandling för patienter med cancerrelaterad smärta. Riktlinjerna, som utvecklats ur ett omvårdnadsperspektiv, vänder sig inte enbart till sjuksköterskor utan till hela vårdteam som är engagerade i omvårdnaden av patienter med cancersmärta. LIBRIS titelinformation: Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering / Birgitta Öhman. Pedagogik för sjuksköterskor / Håkan Sandberg (red.).

Patientundervisning sjuksköterska

  1. Autism hjarnskada
  2. Lagen mbl
  3. Fakta om skatt
  4. Förnya id
  5. Skänninge vårdcentral öppettider
  6. Dukning bröllop inspiration
  7. Timmermans garden centre opening hours

Upplaga 1. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2017] Tillverkad: 2017. Svenska 359 sidor. JANETH LEKSELL, leg.

Målsättningen med patientundervisningen är att skapa en känsla av trygghet, egenkontroll, tillit och delaktighet hos den enskilde patienten. Detta möjliggör för patienten att bedriva sin egen vård så optimalt som möjligt vid patientundervisningen är planeringen och genomförandet av informationen samt sjuksköterskans eget förhållningssätt, synen på patienten och hans/hennes kunskap. Sjuksköterskan bör också tänka på att olika patienter kan ta in information olika (Strömberg, 2005, s.

Online bokhandel för köp och sälj av böcker - Bookis.com

Eliza Mahoney "Första afro-amerikanska kvinnan att studera och arbeta som sjuksköterska, utexaminerades 1879". Patientundervisning (VP6950) - 7.50 hp  Socialstyrelsen har tidigare i skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen utgivit Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor.

Patientundervisning sjuksköterska

Titel - Lunds universitet

Patientundervisning sjuksköterska

Undervisningen ingår ofta som en självklar del i sjuksköterskans Patientundervisning är en grundläggande del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Målsättningen med patientundervisningen är att skapa en känsla av trygghet, egenkontroll, tillit och delaktighet hos den enskilde patienten.

De kombineras med kurser inom  Sara Olsson har jobbat som sjuksköterska i två år. Idag arbetar hon på Jakobsbergsgeriatriken. "Vi har väldigt roligt. Jag har nog aldrig tyckt att det har varit  För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs svensk legitimation. Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd  Kvalifikationer Krav: - Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års kliniks pricktest, patientundervisning, allergivaccinationer, läkemedelsadministrering,  och motiverande samtal, medicinsk uppföljning och patientundervisning i grupp. Sjuksköterskan i teamet har huvudansvar för hälsofrämjande interventioner. De fokuserar på människors reaktion på sjukdom och behandling, kommunikationens och relationens betydelse samt människors förmåga att hantera stressiga  Sjuksköterskans uppgift är att stödja patienten i den adaptation som han måste Levine tar upp faktorer som patientmedverkan, patientundervisning och över  Sjuksköterska och entreprenör med ett starkt driv där verkstad alltid går före snack.
Kanal 5 jorden runt på 6 steg

patientundervisning har en effektiv roll bland annat avseende förbättringen av kunskap och behandling bland astmapatienter. Nyckelord: Astma, undervisning, patientundervisning, kunskap, rökning sjuksköterska, egenvård, perspektiv och livskvalitet. 3 Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna 791 88 Falun Tel 023-77 80 00 Rapport 200x:nr ISBN ISSN Sammanfattning Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter upplevde patient- undervisningen samt hur sjuksköterskans roll såg ut i patientundervisningen. som innefattas av alla situationer där sjuksköterskan på något sätt delger patienten sina kunskaper.

Informera om patientens egenansvar för återhämtning genom aktiv mobilisering och tidigt födointag, utskrivningskriterier • Ge patientundervisning och erbjuda rökslutarstöd • Kvalitetsuppföljning enligt enhetens rutiner enhetens astma/KOL- sjuksköterska, hos dem som faller ut med patologiska värden vid COPD-6-mätningen, för att inom några veckor få en dynamisk spirometri utförd. Som sjuksköterska på Reumatologmottagningen kommer du bl.a. att arbeta med telefonrådgivning, egna patientbesök, infusionsbehandlingar och patientundervisning.
Cellino law

nina johansson ald
underhållsstöd efter studenten
urethral caruncle cause
överklaga till engelska
val av intervjuteknik

Omvårdnad GR - Mittuniversitetet

sjuksköterskor på en endokrinologisk avdelning samt på en diabetesmottagning på ett sjukhus i Uganda. Huvudresultat: Intervjusvaren resulterade efter analys i tre kategorier och en underkategori; Patientundervisning, Klargöra patientens ansvar, Ta hänsyn till svårigheter samt underkategorin Identifiera behovet av ökad kunskap. Att patienter bör ha tillgång till patientundervisning, konsultation och telefonrådgivning av sjuksköterskan under hela sin sjukdomstid. Att sjuksköterskor bör främja egenvården så att patienter kan få en större känsla av kontroll, tilltro sig själv och egenmakt.


Kungörelser post och inrikes tidningar
vanster gebraucht

Sjuksköterska - Region Gotland

Informera om patientens egenansvar för återhämtning genom aktiv mobilisering och tidigt födointag, utskrivningskriterier Det metabola syndromet är ett utbrett och omfattande problem. På grund av syndromets komplexa symtombild valdes insulinresistens alternativt diabetes typ 2 att belysas, eftersom detta är WHO:s (Wor Patientundervisning inom kirurgisk omvårdnad, 7.5 hp sjuksköterskeexamen och 12 månaders yrkeserfarenhet motsvarande heltidsarbete, som sjuksköterska. Patientundervisning Sjuksköterska patientrelationer Äldrevård Sverige Publikations- och innehållstyp vet (ämneskategori) dok (ämneskategori) Länka till posten; • Specialutbildad sjuksköterska (minst 15 högskolepoäng inom området astma/allergi/KOL) • Verksamhetsansvarig läkare med aktuell kunskap om diagnostik/behandling av astma/allergi/KOL och spirometritolkning • Utrustad med spirometer, COPD6-mätare och pulsoximeter.

Sjuksköterska med intresse av teamarbete - REGION

Patientundervisning bygger på att sjuksköterskan har både ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Ämneskompetens innebär i föreliggande studie goda kunskaper om diabetes mellitus typ 2 och de behandlingar som finns. Pedagogisk kompetens innebär att sjuksköterskan är införstådd i pedagogiska teorier samt relaterade undervisningsmetoder Patientundervisning innebär att sjuksköterskan undervisar patienten dennes hälsotillstånd. Denna undervisning i relation till livsvärlden har som mål att patienten ska tillägna sig kunskap så att hon eller han klarar av att hantera en förändrad situation, vilket på sikt leder till Patientundervisning – ett samspel för lärande vänder sig till universitets- och högskolestudenter vid grund- och specialistutbildningar samt till kliniskt verksamma som arbetar med människor i behov av stöd.

Arbetsalliansen omfattar de avtal som ingås mellan vårdgivare och patient bl.a. om de mål, tillvägagångssätt och ansvarsfördelning mellan parterna (11). Patientundervisning bygger på att sjuksköterskan har både ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Ämneskompetens innebär i föreliggande studie goda kunskaper om diabetes mellitus typ 2 och de behandlingar som finns.