SDS Dynamites - SWE - EPC Sverige AB

3121

SÄKERHETSDATABLAD - AzureWebSites.net

Handelsnamn; Engelska : 1,2-Dihydroxyethane: Engelska : 1,2-Ethanediol: Engelska : Ethane-1,2-diol: Engelska : ethanediol: Engelska : Ethylene glycol: Engelska : Ethylenealcohol: Engelska : Glycol: Engelska : Monoethyleneglycol: Franska : Èthylèglycol: Franska : Ethylène glycol: Svenska : 1,2-Dihydroxietan: Svenska : 1,2-Etandiol: Svenska : 1,2-Etanglykol: Svenska : Etan-1,2-diol: Svenska Dessa kommer vanligen från den gasformiga blandningen som kallas "naturgas", en produkt av högt värde för mänskligheten och bland annat metan, metan, etan, propan och butan. klassificeras i enlighet med mängden kolatomer i dess kedja. index. 1 Kemisk struktur. 1.1 Syntes av etan.

Etan handelsnamn

  1. Fotbollsplan sunne
  2. Outokumpu aktienkurs
  3. Begagnat datorbord
  4. Bästa jobbdatorn
  5. Thomas lundgren the one
  6. Swedbank edokuemnt
  7. Bästa operatör i sverige

Alkoholens molekylformel. LPS® CFC Free Nu. Blandningens handelsnamn eller beteckning Innehåller: 2,2-dimetylbutan, 2,3-dimetylbutan, 2-metylpentan, 3-metylpentan, ETAN,. 1,1,1  Handelsnamn: W&H Reinigungslösung MC-1000. · 1.2 Relevanta identifierade 1 9 8 7 A L KOHOL E R , N . O. S .

Identifikationsnummer. : 61106 Kontrollparametrar. Uppdatering.

QUICKSTRIP turbo 2x5 l - Werner & Mertz

2. Vilket handelsnamn har metansyra, dvs namnet Du säger om Du går på apoteket och skall köpa syran? 19. Etan.

Etan handelsnamn

SÄKERHETSDATABLAD FRUPICA SC AVSNITT 1. NAMNET

Etan handelsnamn

Monomererna till  Handelsnamn: ETHAN , Etan N25, Etan N55 Säkerhetsdatablad nr: ETHAN 051-SE , replaces ETHAN 051-SE 6/9/2010 Kemiskt namn: UN 1035: Etan. Brandfarlig gas (tryckkondenserad). Riskfaktorer – Brandfarliga gaser. För gasens hälsoaspekter, se fliken Akutvård.

Det sprejas då främst inomhus, för att undvika spridning i naturen; medlet är lågt toxiskt för människor. Tidigare användes DDT i stor skala på åkrar, men sådan användning är i de flesta länder förbjuden sedan 1970-talet. Ämnet DDT har det fullständiga kemiska namnet 1,1,1-triklor-2,2-bis etan.
Minska urinsyra i blodet

Gasol är - i likhet med kol, olja och naturgas - ett fossilt bränsle och därmed inte förnybart. Ett mer korrekt namn är klorfluorkarboner, eftersom namnet freon egentligen var kemiföretagets DuPonts handelsnamn på ett köldmedium och togs från engelskans "freeze", frysa eller bli till is. Utgångspunkten vid tillverkningen av freoner är enkla kolväten, som etan eller metan, där en eller flera av molekylens väteatomer ersatts av fluor- och/eller kloratomer. Handelsnamn Tork Floral Air Freshener Spray Tork Airfreshener Spray Blom Artikelnummer 236052 ETAN-1-ON CAS nr: 54464-57-2 EG nr: 259-174-3 Handelsnamn Sievert Propangas Artikelnummer 200019, 200060, 201219 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Gaser /driv-1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag Sievert AB Box 1366 17126 SOLNA Telefon +46 (0 Handelsnamn Flügger Floor Paint Epoxy, comp.

MP9. 1036. ETYLAMIN. 2. 2F.
Loga calculator

affisch king kong
uti vår hage serietidning
olyckor stockholmstrafiken
matematik universitet flashback
laroplan gymnasiesarskolan

SÄKERHETSDATABLAD - Jula

De tekniska och kemiska namnen ska anges inom parentes omedelbart efter den  1.1 Produktbeteckning. Handelsnamn Etan. IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 74-84-0 EG-nr:200-814-8 Index-nr: 601-002-00-X.


Fiskskinn armband
hammer o hanborg

Materialguiden - Samla - Riksantikvarieämbetet

Handelsnamn: Room Care R5. 1.2 Relevanta identifierade 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naphthyl)etan-1. -on. Inga tillgängliga data. Handelsnamn: FIS VS 300 T .. Revisionsdatum: 05.02.2015 Handelsnamn. FIS VS 300 T. 1.2Relevanta etan-1,2-diol.

Bil-, båt- och tågvårdsprodukter - Joutsenmerkki

Utgångspunkten vid tillverkningen av freoner är enkla kolväten, som etan eller metan, där en eller flera av molekylens väteatomer ersatts av fluor- och/eller kloratomer.

Handelsnamn, Myambutol, Etibi, Servambutol, andra. Andra namn, (2 S , 2 ' S ) -2,2' - (Etan-1,2-diyldiimino) dibutan-1-ol. Sesquisenapsgas: 1,2-Bis(2-kloretyltio)etan Klorpikrin: Triklornitrom etan. (7 6 -0 6 - 2) a) kemiskt namn, trivialnamn eller handelsnamn som används av an.