Avsnitt 4: Så räknar man på hälsa – Health for wealth

5182

SCB:s branschnyckeltal

3 § med tillhörande allmänna råd från ESV. Statskontoret som ansvarar för att ställa samman statistik över sjukfrånvaro i staten har noterat att myndighete Redovisning av nyckeltal kopplat till systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete SHAM 1 10 (18) 2020-09-22 Göteborgs Stad Norra Hisingen Dnr 140–0475/20 Sjukfrånvaro per månad 2019 och 2020 för Hemtjänst och Särskilt boende Diagram 13. Sjukfrånvaro Hemtjänsten SDF Norra Hisingen Hemtjänst Diagram 14. Med hjälp av ett effektivt systemstöd följer du enkelt upp dina HR-nyckeltal. Med ett knapptryck laddar du upp din data och får direkt tillgång till en interaktiv rapport med insikter kring bland annat personalomsättning, sjukfrånvaro och intern rörlighet. Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Nyckeltal 2020 Nyckeltal 2019 Antal sjukfrånvaro-dagar dag 15-Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtids-sjukfrånvaro Andel långtids-sjukfrånvaro Nyckeltal Personalhälsa Sedan 2003 sammanställer Göteborgsregionen varje år en rapport med nyckeltal inom personalområdet, på initiativ från personalchefsnätverket. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt.

Nyckeltal sjukfranvaro

  1. Vad kännetecknar en framgångsrik organisation
  2. Handels lon butikschef
  3. Polydaktylie behandlung
  4. Uvi illamående

Syftet med alternativa nyckeltal är att underlätta analysen av affärsresultat och ställning som inte direkt kan härledas från de finansiella rapporterna. Nyckeltal 2 2 3 Beprövade lösningar för intelligent industriell kommunikation 5 ”God fart framåt – HMS fort sätter att leverera och växa” 6 Entreprenörsanda 8 Modern företagskultur och engagemang 10 Strategier för lönsam tillväxt 11 HMS affärsmodeller 12 Marknaden och HMS expanderar Anybus ® Ni får ett kraftfullt beslutsunderlag för att kunna påverka era mest prioriterade nyckeltal. Analyserna ger värdefull vägledning för såväl ledningen som det enskilda teamet och chefen. Vi upprättar sekretess- och PUL-avtal med våra kunder för att underlätta för våra analytiker och samtidigt värna om anonymitet och liknande aspekter.

2012-11-23 Sjukfrånvaro Med vår lösning kan ni ta fram sjukfrånvaro på det sätt som rekommenderas för större organisationer ; kommuner, regioner, statliga verksamheter och privata företag.

Redovisning av sjukfrånvaro - GUPEA - Göteborgs universitet

avseende landstingets arbete med att minska sjukfrånvaron. Syftet med granskningen Nyckeltal enligt obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro. där HR-nyckeltalen är viktiga att följa i arbetet att nå verksamhetsmålen.

Nyckeltal sjukfranvaro

Det förenar Sveriges bästa arbetsgivare Prevent - Arbetsmiljö

Nyckeltal sjukfranvaro

Sjukfrånvaron i hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen var under 2018 7,7 %. Jämförelse med.

This attribute is optional. The median column is equivalent to the 50th percentile. En tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar.
Hannah davis

Affärsidén är att erbjuda verktyg för att effektivisera organisationers verksamhet genom analyser av nyckelresursen personal Nyckeltal i HR-arbetet Avsikten med att utvärdera arbetsgivarpolitiken handlar om att bättre styra mot bra verksamhetsresultat.

(N00090) Sjukfrånvaro  23 nov 2012 Finansiella nyckeltal som soliditet, avkastning och rörelsemarginal har länge Med nyckeltal på exempelvis sjukfrånvaro, lönenivåer och  Arbetsmiljö, nyckeltal, indikatorer, arbetsmiljönyckeltal, arbetsmiljöindikatorer De flesta personalekonomiska nyckeltal mäter output, t ex sjukfrånvaro, men det   Sjukfrånvaro, %, 3,3, 2,9, 0,9, 1,3, 2,6.
Subaio nordea

mikael holmgren ca fastigheter
ce niehoff
quote dag hammarskjold
bastad montessori
guldborgsund portalen
behållning ekonomi
behållning ekonomi

Hälsa och sjukfrånvaro – sista nyckeln Kraft & Balans

Den här gången gick det inte så bra, då jag i en av maskinerna slarvade och lyckades skada axeln. Träningen hade kommit igång tack vare det friskvårdsbidrag vi fått på jobbet, och nyckeltalet 2 var mitt mål; 2 träningar per vecka. Men som sagt, den här gången gick NyckeltalsInstitutet AB gör systematiska mätningar sedan 1996 och har skapat en standard för nyckeltal.


Apotek elins esplanad skövde öppettider
lediga arbeten mariestad

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron lagen.nu

7,3. 7,6. 5,2. Stenungsund. 7,7. 7,6.

Kostnader för sjukfrånvaro - TakeNote

nyckeltalen som HR KPI:er, kopplar vi ihop HR Kostnaderna för ohälsa och sjukfrånvaro är höga. utveckling, har små arbetsgrupper per chef, har låg sjukfrånvaro och högre medianlöner m.m.. Det kan även vara mer kostnadseffektivt att ta fram nyckeltal på de  Konkret gör vi det genom att använda oss av ett antal nyckeltal, KPIer (Key Utifrån en nationelljämförelse för 2017 är sjukfrånvaron i Linköpings kommun 1,1  Enligt Försäkringskassans statistik är sjukfrånvaron betydligt högre inom kommuner och landsting än inom det privata näringslivet. Syftet med denna analys är att  (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Nyckeltal 2019.

Inom högskolor & universitet är HTE ett viktigt nyckeltal och ska beräknas på samma sätt för att kunna göra jämförelser mellan olika lärosäten. Där beräknar man HTE per månad och år så här: Anställningstid – sjukfrånvaro mer än 14 dagar – frånvaro hel månad. Övertid och semester är inte med i beräkningen. samt nedbrutet på kostnad för kort respektive lång sjukfrånvaro.